Din psykolog logotyp

Rådgivning, krisstöd och psykoterapi

Mottagningen erbjuder psykologisk rådgivning och behandling till ungdomar, vuxna och par i olika skeden i livet där problem kan uppstå. Det kan till exempel handla om relationsproblem oro, ångest, nedstämdhet, stress, utbrändhet, sorg, akuta kriser, svåra trauman och låg självkänsla. Kontakta mottagningen för att boka ett första möte. Då går vi igenom din problemställning och gör en preliminär bedömning om hur många besök/tillfällen som kan behövas för att nå dit du vill. Om det känns rätt för dig så bokar vi in fortsatta tider.

Råd- och stödsamtal


Rådgivande, vägledande och stödjande samtal där du i en trygg miljö tillsammans med en professonell psykolog kan prova nya tankar, känslor och möjligheter utan krav på prestation eller förändring.

EMDR


EMDR är en är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter trauman av olika slag som till exempel. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Posttraumatiska symptom som till exempel invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning och låg självkänsla minskar kraftigt eller försvinner helt och förändrar ditt sätt att tänka och känna inför svåra livshändelser. Metoden kan även användas för att lindra ångest, panikkänslor, svår sorg, fysisk smärta och vara en hjälp vid längre behandling av djupare personlighetsproblem.


Läs gärna mer om EMDR på www.emdr.se

Parsamtal


I alla relationer uppstår kriser som kan vara svåra att lösa på egen hand. Då kan det vara bra att få hjälp att kommunicera utan hot och anklagelser, återknyta till det som bundit er samman och få hjälp att gå vidare, tillsammans eller var och en på egen hand.

Sekretess


En psykolog som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn. Det du pratar om hos psykologen skyddas av samma sekretess som all hälso- och sjukvård.


Psykoterapi


Integrativ och individanpassad behandling - fokuserad kring ett eller flera problem eller symtom - med mål att lindra, bota eller förändra det du har problem med. Det kan vara inre tankar, minnen och känslor eller yttre beteenden eller relationer som behöver förändras. Har du redan en pågående kontakt med en psykiatrisk mottagning i din kommun, bör du i första hand söka rådgivning där innan du börjar i en privat psykoterapi som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Priser

Första besöket är alltid gratis. Då berättar du lite om dig och vad du vill förändra hos dig själv och i ditt liv och känner efter om personkemin stämmer i samtalet. Om du sedan önskar fortsätta kontakten bokar vi in ytterligare tider.


Priset för privatpersoner är 1 250 kronor för 45 minuter. Ibland kan du behöva längre tid, till exempel vid EMDR- eller annnan fokuserad traumabehandling och då varar besöket cirka 90 minuter och kostar 2 500 kr. Par betalar 1 700 kr för 45 minuter. Privat psykoterapi ingår inte i högkostnadsskyddet. Företags- och försäkringskunder kan kontakta mottagningen för offert.


Återbud lämnas via e-mail senast 24 h innan samtalet. Då slipper du betala för den bokade tiden.

KONTAKTA MOTTAGNINGEN

St Annegatan 2

611 34 Nyköping

info[a]din-psykolog.nu