Samtalsterapi och behandling för dig

Din psykolog erbjuder psykoterapi, stöd och rådgivning, EMDR-behandling och krisstöd till privatpersoner, offenlig sektor och företag i och runt Nyköping. Du kan också få samtal via telefon eller Skype. 

Mottagningen erbjuder psykologisk rådgivning och behandling till ungdomar, vuxna och par i olika skeden i livet där problem kan uppstå.


Det kan till exempel handla om relationsproblem oro, ångest, nedstämdhet, stress, utbrändhet, sorg, akuta kriser, svåra trauman och låg självkänsla.


Kontakta mottagningen för att boka ett första möte


Vid det första mötet berättar du lite om dig och vad du vill förändra hos dig själv och i ditt liv. För mig är det viktigt att du blir professionellt och bra bemött och att det känns rätt för dig. Därför erbjuder jag kostnadsfritt ett första möte, där vi utforskar din problemställning och känner efter att personkemin stämmer.


Vi kommer fram till en preliminär bedömning om hur många besök/tillfällen som kan behövas för att nå dit du vill. Känns det rätt för dig så bokar vi in fortsatta tider.

TJÄNSTER 
Du kan få hjälp med: 

Rådgivning


Prata med mig som legitimerad psykolog för rådgivning och stöd.


Det kan handla om att du vill utvecklas som person, lära känna dig själv och dina behov bättre och upptäcka vad du vill ha mer av eller åstadkomma i ditt liv, bli bättre på att hantera nya livsfaser, förbättra dina relationer privat eller på arbetsplatsen och liknande frågeställningar.


Din psykolog erbjuder rådgivning vid personligt möte, via telefon eller Skype.

Krisstöd

Vid en tillfällig kris kan du behöva extra stöd för att förstå och hantera det som hänt.


Det kan till exempel vara en skiljsmässa, förlust av närstående, sjukdomsbesked eller andra traumatiska händelser.


Krisstöd är bra om du själv, en nära anhörig eller en medarbetare behöver få kontakt med en erfaren psykolog för att söka stöd och lösningar på akuta problem.


Vid allvarliga - akuta - kriser, kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och kontakt med psykiatrin i din kommun.

Psykoterapi

När du mår psykiskt dåligt eller går igenom något svårt i livet kan det hjälpa att gå i psykoterapi.


Det kan handla om känslor eller beteenden som gör det svårt för dig eller hindrar dig i vardagen.


Din psykolog hjälper dig att hitta en behandling som fungerar för dig. 


Parsamtal

I alla relationer uppstår kriser som kan vara svåra att lösa på egen hand. Då kan det vara bra att få hjälp att kommunicera utan hot och anklagelser, återknyta till det som bundit er samman och få hjälp att gå vidare, tillsammans eller var och en på egen hand.

EMDR

EMDR är en är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter trauman av olika slag som till exempel. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.


Posttraumatiska symptom som till exempel invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning och låg självkänsla minskar kraftigt eller försvinner helt och förändrar ditt sätt att tänka och känna inför svåra livshändelser.


Metoden kan även användas för att lindra ångest, panikkänslor, svår sorg, fysisk smärta och vara en hjälp vid längre behandling av djupare personlighetsproblem. Läs gärna mer om EMDR på www.emdr.se

Vad betyder legitimerad psykolog?

Legitimerad psykolog är en yrkestitel som är skyddad av Socialstyrelsen. Bara legitimerade psykologer får arbeta inom hälso- och sjukvården. För att bli legitimerad psykolog krävs en examen från psykologprogrammet, som är en femårig universitetsutbildning.


Utöver det krävs en ettårig praktiktjänstgöring (PTP) efter slutförda studier. En psykolog som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn. Det betyder att du som går i samtal eller behandling har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. Legitimationen innebär också att psykologen uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav och arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.


Kvalitet och ansvar

Att möta människor i psykoterapi och andra samtal är att ta emot ett stort förtroende och det för med sig stora krav på kvalitet och ansvar. Det du pratar om hos psykologen skyddas av samma sekretess som all hälso- och sjukvård.


Din psykolog är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna. Alla vårdgivare i Sverige är enligt patientskadelagen skyldiga att ha en patientförsäkring. Det har Din psykolog som medlem i Psykologföretagarna. Läs mer på psykologforbundet.se

Din psykolog är medlem i föreningen EMDR Sverige. EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är en manualbaserad, psykoterapeutisk metod för att behandla traumatiska minnen som är en verksam behandling för PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, såväl som andra stress- och ångestrelaterade problem. Metoden kan även användas som komplement till andra behandlingsmetoder för bättre effekt.

Läs mer på: emdr.se


Mer information och länkar:

Psykologiguiden är en webbplats med samlad kunskap om psykologi där privatpersoner, företag och organisationer kan få råd och stöd i psykologiska frågor och hitta privatpraktiserande psykologer inom olika verksamhetsområden i hela Sverige. Läs mer på: psykologiguiden.se


1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, och
e-tjänster på webb och telefon, dygnet runt. Vid allvarliga - akuta - kriser, kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och ta kontakt med psykiatrin i din kommun. Läs mer på: 1177.se


Rickard Salomon heter jag som jobbar med Din Psykolog

OM MIG

Jag är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Det är jag som startat och driver mottagningen Din Psykolog.


Din Psykolog erbjuder psykologisk behandling, rådgivning och krisstöd och arbetar med individanpassade och integrativa behandlingsmetoder.


Det betyder att vi tillsammans skräddarsyr behandlingen utifrån ditt problem och dig som unik person. Ofta krävs det förändringar inom flera livsområden för att må och fungera bättre i vardagen och bättre tackla de utmaningar livet ger.


Som specialist i klinisk psykologi har jag stort fokus på utredning och behandling av personer i djupa kriser och med svåra psykiska problem.


Jag har specialiserat mig på traumabehandling och arbetar med allt från lättare traumatillstånd, som akut stress och PTSD, till svårare dissociativa tillstånd och personlighetsstörningar. 


Kontakta mig

Hör av dig till mig med en intresseanmälan, så kontaktar jag dig för ett första besök. Första besöket eller rådgivningstillfället är alltid gratis.


Din psykolog erbjuder evidensbaserade psykologtjänster.

Trygghet - närhet - kvalitet
Att möta människor i psykoterapi och andra samtal är att ta emot ett stort förtroende och det för med sig stora krav på kvalitet och ansvar.


Min mottagning ligger nära till för dig som bor eller arbetar i Nyköping och för dig som vill ha behandling, rådgivning eller samtalsstöd på distans - via telefon eller Skype - så går det också bra.


En psykolog är legitimerad och med det följer samma regler och tillsyn som för all hälso- och sjukvårdspersonal. Det du pratar om hos mig  skyddas av samma sekretess som all hälso- och sjukvård.


För företag

Om du har en chef eller medarbetare som behöver psykologisk behandling, handledning eller utredning, kontakta Din psykolog för att boka en tid att samtala vidare om er förfråga och en offert.


Kontakta mig med en förfrågan, så pratar vi vidare och kommer fram till ett bra upplägg!

Handledning


Psykologisk handledning

Mottagningen erbjuder psykologisk handleding av vårdpersonal i arbetet med patienter eller brukare, individuellt och i mindre grupper, med fokus på bemötande och psykologiska processer på individ-, grupp-, och organisationsnivå.


Traumahandledning

Specialiserad handledning erbjuds även till dig som arbetar med utredning, diagnostik och behandling av kronisk traumatisering som  PTSD, komplex PTSD, DDNOS och DID. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller har arbetat med utredning och behandling av trauma en längre tid. Handledningen skräddarsys efter dina behov. Handledningen kan ges via personligt möte eller på distans, via telefon eller Skype.


Kontakta mig!

Hitta snabbt på sidan:

Kontaktformulär

St Annegatan 2

611 34 Nyköping

Följ mig på Facebook

Copyright © 2019 Din Psykolog