Din psykolog logotyp

Om Din psykolog och medarbetare

Psykolog


Rickard Salomon - berätta om dig:

- Jag är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Det är jag som startat och driver mottagningen. Jag arbetar individanpassat och integrativt vilket betyder att vi tillsammans skräddarsyr behandlingen utifrån ditt problem, dig som unik person och det sätt att läka, lära och utvecklas som passar bäst för just dig. Ofta krävs det förändringar inom flera livsområden för att må och fungera bättre i vardagen och bättre tackla de utmaningar livet ger.


Jag arbetar också som klinisk psykolog inom vården med utredning och behandling av personer i djupa kriser och med svåra psykiska problem.


Dessutom har jag specialiserat mig på traumabehandling och arbetar med allt från lättare traumatillstånd, som akut stress och PTSD, till svårare dissociativa tillstånd och personlighetsstörningar.


Kontakta mig

Gör en intresseanmälan, så kontaktar jag dig för ett första besök. Första besöket eller rådgivningstillfället är alltid gratis.

Samtalsmottagningen erbjuder psykologisk behandling till privatpersoner och företag och arbetar med individanpassade och integrativa behandlingsmetoder. Mottagningen finns nära dig som bor eller arbetar i Nyköping och för dig som vill ha behandling, rådgivning eller samtalsstöd på distans - via telefon eller Skype.

Vad betyder legitimerad psykolog?

Legitimerad psykolog är en yrkestitel som är skyddad av Socialstyrelsen. Bara legitimerade psykologer får arbeta inom hälso- och sjukvården. För att bli legitimerad psykolog krävs en examen från psykologprogrammet, som är en femårig universitetsutbildning.

Utöver det krävs en ettårig praktiktjänstgöring (PTP) efter slutförda studier. En psykolog som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn. Det betyder att du som går i samtal eller behandling har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. Legitimationen innebär också att psykologen uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav och arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kvalitet och ansvar

Att möta människor i psykoterapi och andra samtal är att ta emot ett stort förtroende och det för med sig stora krav på kvalitet och ansvar. Det du pratar om hos psykologen skyddas av samma sekretess som all hälso- och sjukvård.


Din psykolog är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna. Alla vårdgivare i Sverige är enligt patientskadelagen skyldiga att ha en patientförsäkring. Det har Din psykolog som medlem i Psykologföretagarna. Läs mer på psykologforbundet.se


Din psykolog är också medlem i föreningen EMDR Sverige. EMDR är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är en manualbaserad, psykoterapeutisk metod för att behandla traumatiska minnen som är en verksam behandling för PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, såväl som andra stress- och ångestrelaterade problem. Metoden kan även användas som komplement till andra behandlingsmetoder för bättre effekt.

Läs mer på: emdr.se


Mer information och länkar:

Psykologiguiden är en webbplats med samlad kunskap om psykologi där privatpersoner, företag och organisationer kan få råd och stöd i psykologiska frågor och hitta privatpraktiserande psykologer inom olika verksamhetsområden i hela Sverige. Läs mer på: psykologiguiden.se


1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, och e-tjänster på webb och telefon, dygnet runt. Vid allvarliga - akuta - kriser, kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och kontakt med psykiatrin i din kommun. Läs mer på: 1177.se

KONTAKTA MOTTAGNINGEN

St Annegatan 2

611 34 Nyköping

info[a]din-psykolog.nu